РАДЖА

Проект РАДЖА


    

Що таке проект "РАДЖА"?


Відповідь залежить від контексту питання. А саме:

 • ПРИЗНАЧЕННЯ. Перш за все слід сказати, що проект “РАДЖА” об’єднує декілька прикладних програмних комплексів, із загальною технологічною платформою, ідентичним інтерфейсом, правилами експлуатації, обслуговуванням від розробника… При цьому в прикладному сенсі програми сімейства РАДЖА можуть не мати між собою нічого спільного, - це можуть бути програми абсолютно різного призначення. В даний час у продажу представлені три прикладні системи сімейства:
  • РАДЖА. Склад, торгівля, бухгалтерія. Це програма, яка вирішує завдання в області “склад, торгівля, бухгалтерія…”. Взаємовідносини з партнерами, облік товару, податкові зобов'язання, рахунки, виписки, накладні, звіти, бухгалтерські проводки і багато, багато іншого.
  • РАДЖА. Фармація. Автоматизація обліку в аптеках. Це програма, що розширює функціональність програми "РАДЖА. Склад, торгівля, бухгалтерія ..." для забезпечення можливості автоматизації обліку в аптеках.
  • РАДЖА. Програма моніторингу експлуатації парку ігрових автоматів. Ця програма вирішує численні завдання, що виникають при експлуатації грального обладнання. Облік автоматів, переміщення їх між майданчиками, ремонт, інкасація, облік руху безготівкових та готівкових грошей і т.п. Робота з філіями і консолідована звітність.
  • РАДЖА. Станція переливання крові. Програма для медичних установ. Облік донорів. Банк даних донорської крові та плазми. Велика інформація в картотеці донорів. Автоматичне визначення осіб, які не допускаються до здачі крові. Почесні донори.
  • РАДЖА. Здравниця. Програма для санаторно-курортних комплексів. Облік путівок: планові графіки заїздів відпочиваючих і фактична реалізація путівок. Рахунки, накладні, акти випуску путівок, податкові накладні, поворотні накладні. Реєстратура: реєстрація відпочиваючих, поселення, бронювання, постановка кімнат на ремонт. Пакет зведених звітів.
 • Експлуатація. Всі програми сімейства РАДЖА розроблені таким чином, щоби мінімізувати експлуатаційні витрати. Відмова від надзвичайно дорогої ідеї програмування силами користувача. Відмова від необхідності для користувача утримувати штат програмістів. Відмова від доморощених “мов програмування для бухгалтера”… Централізований супровід програми тільки силами розробника. Орієнтація на використання користувачем тільки системного адміністрування, але не програмування. Як наслідок - низька вартість володіння програмою.
 • ТЕХНОЛОГІЯ. Основою усіх прикладних програм сімейства РАДЖА є загальна технологічна платформа. Це новітня розробка фірми SoftTAXI, побудована на сучасних технологічних рішеннях. Повна відмова від архаїчних, ненадійних і примхливих файлових рішень зберігання бази даних. Тільки сучасна триланкова клієнт-серверна архітектура. Можливість використання різних типів промислових SQL-серверів. У тому числі і повністю безкоштовних. Наявність у складі дистрибутивного набору безкоштовного сервера бази даних. Мінімізація вимог до системного програмного забезпечення.
 • КОМЕРЦІЯ. Головна мета проекту РАДЖА - створення прикладних програм з ціною, що дозволяє обгрунтувати окупність комп’ютерної системи. Орієнтація на “коробковий” продукт, яка дозволяє здійснювати централізовану підтримку тисяч користувачів однією групою розробників, відмова від обов’язкового використання дорогого системного програмного забезпечення, повністю вітчизняна розробка дають можливість встановити ціну на продукт сумірну з розміром двох-трьох місячною заробітною платою працівника, який буде працювати з програмою.